Centrum

Okulistyczno-Optometryczno-Optyczne

Gabinet Ortoptyczno-Pleoptyczny


Oko-Medical

mgr Jolanta Sobolewska


  Węgorzewo, Giżycko 

Ortoptyka — leczenie zeza


GABINET OPTOMETRYCZNO - ORTOPTYCZNY
prowadzi:

mgr JOLANTA SOBOLEWSKA
optometrysta, ortoptysta
Kliknij, aby edytować treść...
Ortoptyka — [gr. orthós — prosty’, optikḗ — nauka o zjawiskach wzrokowych] to dział okulistyki zajmujący się badaniem zaburzeń obustronnego widzenia w zezie i leczeniem ich za pomocą odpowiednich ćwiczeń (definicja z Encyklopedii PWN).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach ORTOPTYSTA to zawód medyczny o kodzie 325906. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ortoptysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych;

2) prowadzenia ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego;

3) dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych;

4) komunikowania się z pacjentem, lekarzem okulistą i zespołem terapeutycznym;

5) prowadzenia działań w zakresie profilaktyki ortoptycznej i okulistycznej.


Jak czytamy w opisie, który znajdziemy w wyszukiwarce zawodów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ortoptysta prowadzi działalność profilaktyczną narządu wzroku, bierze udział w badaniach i leczeniu zeza, niedowidzenia jednoocznego oraz zabiegach rehabilitacyjnych, prowadzonych w gabinetach ortoptycznych, gabinetach okulistycznych i szpitalnych oddziałach okulistycznych.

Do zadań zawodowych ortoptysty należą:

wykonywanie zaleconych przez lekarza badań i pomiarów okulistycznych (retrakcji, konwergencji, fiksacji, kąta zeza, widzenia stereoskopowego, ruchu gałki ocznej itp.);

prowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych przed i po zabiegu operacyjnym różnych rodzajów zeza;

prowadzenie ćwiczeń pleptycznych i ortoptycznych u dzieci zezujących;

posługiwanie się różnego rodzaju aparaturą i testami do badań i ćwiczeń (oftalmoskop, skiaskop, entyskop, cheiroskop, pleoptofor, centrofor, perymetr Goldmana, adaptometr, tablice Snellena, Ishihary, Maddoxa, linijka do skiaskopii itp.);

przygotowywanie dziecka do zabiegu operacyjnego oraz postępowanie z dzieckiem po operacji, zgodnie z zasadami psychologii i pedagogiki;

zbieranie informacji o przebiegu leczenia, prowadzenie dokumentacji odbytych zabiegów;
utrzymywanie niezbędnych kontaktów z lekarzem specjalistą, personelem medycznym, członkami rodzin pacjentów itp.

Jak czytamy na stronie Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. K. Krzystkowej (http://www.pto-ipkk.pl/ortoptyka/opis-zawodu) w artykule opracowanym przez mgr Ewę Witowską-Jeleń: ortoptyści oceniają stan widzenia obuocznego pacjenta, opracowują indywidualne zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzą rehabilitację narządu wzroku w gabinetach prywatnych, podmiotach leczniczych, placówkach integracyjnych, szkołach specjalnych i innych.


Na zdjęciu Jolanta Sobolewska, właścicielka Oko-Medical, bada małego pacjenta podczas praktyk w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. 


Gabinet w Oko-Medical jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt do badań i leczenia zeza:

cheiroskop —  jest to aparat, który pozwala na ćwiczenie funkcji obuocznego widzenia;
koordynator narządu wzroku — urządzenie stosuje się do ćwiczeń pleoptycznych w leczeniu niedowidzenia;
stymulator widzenia Campbella — aparat stosuje się do ćwiczeń w leczeniu niedowidzenia;
lokalizator akustyczny — aparat stosuje się do ćwiczeń lokalizacyjnych w leczeniu niedowidzenia;
aparat do ćwiczeń konwergencji
eutyskop
skrzydło Maddoxa
linijka aperturowa
Materiały umieszczone na stronie mają wyłącznie charakter poglądowy. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące swojego wzroku, prosimy o udanie się po poradę do lekarza specjalisty.