Centrum

Okulistyczno-Optometryczno-Optyczne

Gabinet Ortoptyczno-Pleoptyczny


Oko-Medical

mgr Jolanta Sobolewska


  Węgorzewo, Giżycko 

Optometria

GABINET OPTOMETRYCZNO - ORTOPTYCZNY
prowadzi:

mgr JOLANTA SOBOLEWSKA 
optometrysta, ortoptysta
Węgorzewskie Centrum Okulistyczno-Optometryczno-Optyczne Gabinet Ortoptyczno-Pleoptyczny Oko-Medical świadczy usługi w zakresie optometrii, czyli dziedziny wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a szczególnie wszystko to, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu (definicja pochodzi ze strony Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki www.ptoo.pl/optometria/optometria).

Optometryści zajmują się diagnozowaniem zaburzeń wzroku, w przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, kierują pacjentów do lekarza specjalisty. Udzielają porad z zakresu pielęgnacji oczu i przepisują pomoce optyczne lub zalecają stosowanie innych form terapii zaburzeń wzroku. (Zgodnie z zakresem czynności optometrysty, który jest zdefiniowany poprzez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania; Dziennik Ustaw z 2014 roku poz. 1145. Klasyfikacja zawodów i specjalności – 229501)

Zadania zawodowe optometrysty obejmują m. in.:
  • badanie oczu pacjentów i przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny zdrowia narządu wzroku i określenia charakteru i zakresu problemów i nieprawidłowości związanych ze wzrokiem;
  • badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego;
  • wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej i wad widzenia dwuocznego oraz planowanie i realizowanie programów leczenia;
  • udzielanie pacjentom porad z zakresu ćwiczenia oczu służącego koordynacji ruchów gałek ocznych i skupieniu
    wzroku;
  • dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych oraz sprawdzanie urządzeń optycznych pod względem ich sprawności, bezpieczeństwa, wygody stosowania i wpływu na styl życia;
  • udzielanie porad związanych ze stanem narządów wzroku, takich jak: pielęgnacja soczewek kontaktowych, dbałość o wzrok przez osoby starsze, optyka, ergonomia widzenia oraz bezpieczeństwo oczu w miejscu pracy
    i w sektorze przemysłowym.
(Tekst źródłowy na stronie Ministerstwa Zdrowia http://www2.mz.gov.pl)


Nasi lekarze specjaliści  zajmują się diagnozą i korekcją m. in. krótkowzroczności, nadwzroczności, astygmatyzmu, prezbiopii oraz anizometriopii.

Krótkowzroczność

Jest jedną z najczęstszych wad refrakcyjnych wzroku. Najogólniej mówiąc, polega ona na tym, że tor optyczny oka nieprawidłowo skupia promienie świetlne. Krótkowidz widzi zamazany obraz, a jeżeli chce zobaczyć coś lepiej, mruży oczy. Ma trudności z widzeniem przedmiotów w większej odległości. Wielkość krótkowzroczności zazwyczaj zwiększa się do około 20. roku życia, po czym stabilizuje się. Krótkowzroczność można korygować m. in. soczewkami ujemnymi, czyli rozpraszającymi.

Nadwzroczność

Nadwzroczność (nazywana dalekowzrocznością) jest także bardzo często spotykaną wadą refrakcyjną wzroku. Osoba nadwzroczna widzi nieostro obrazy, które znajdują się blisko. Ma problemy z czytaniem i pisaniem. Wadę tę koryguje się za pomocą dodatnich, czyli skupiających soczewek.

Astygmatyzm

Do najczęstszych wad wzroku należy także astygmatyzm (niezborność oka). Wada ta polega na zniekształceniu widzenia. Osoba z astygmatyzmem nie widzi dobrze ani z daleka, ani z bliska, może także odczuwać bóle głowy i przymrużać powieki dla lepszego widzenia. Istnieje wiele typów astygmatyzmu.

Prezbiopia

Prezbiopia (starczowzroczność) wynika z procesu starzenia się organizmu. Powoduje pogorszenie widzenia z małych odległości, czego przyczyną jest zmniejszenie (lub utrata) zdolności akomodacji oka. Wada ta może pojawić się około 40. roku życia. Wśród objawów prezbiopii znalazł się tzw. syndrom za krótkiej ręki, który polega na tym, że osoba czytająca odsuwa od siebie np. książkę, aby móc odczytać tekst. Prezbiopię można korygować m. in. okularami progresywnymi.

Anizometriopia

Anizometriopia to inaczej mówiąc różnowzroczność – stan, kiedy występuje duża nierówność wady refrakcji pomiędzy oczami. Dla przykładu – jedno oko może być krótkowzroczne, a drugie dalekowzroczne. Przy korekcji tego schorzenia zazwyczaj najwygodniejsze bywają szkła kontaktowe.

(Na podstawie http://www.slownikmedyczny.edu.pl/krotkowzrocznosc_163.html oraz Theodore Grosvenor „Optometria”, Redakcja wydania polskiego I TomaszTokarzewski, Marek Ożóg , Wrocław 2011, dodruk 2014)


Materiały umieszczone na stronie mają wyłącznie charakter poglądowy. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące swojego wzroku, prosimy o udanie się po poradę do lekarza specjalisty.