Centrum

Okulistyczno-Optometryczno-Optyczne

Gabinet Ortoptyczno-Pleoptyczny


Oko-Medical

mgr Jolanta Sobolewska


  Węgorzewo, Giżycko 

Gabinet terapii widzenia 


GABINET TERAPII WIDZENIA
prowadzi:

mgr JOLANTA SOBOLEWSKA 
optometrysta, ortoptysta
Zmysł wzroku jest dla nas niezwykle istotny – uważa się, że to właśnie dzięki niemu odbieramy największą ilość (około 80%) informacji z otaczającego nas świata. Dlatego też o wzrok powinniśmy szczególnie dbać już od najmłodszych lat. Ze względu na to, iż dzieci (a zwłaszcza te małe), nie mają świadomości, że nieprawidłowo widzą, to właśnie rodzice powinni być wyczuleni na sygnały, które mogą świadczyć o zaburzeniach widzenia. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i rozpoczęte leczenie, tym większe szanse na jak najlepsze efekty terapii widzenia.

Jakie objawy mogą świadczyć o zaburzeniach widzenia?
Sytuacje, kiedy dziecko:
• często przeciera i mruży oczy,
• ogląda przedmioty z bardzo bliskiej odległości,
• ma trudności z czytaniem,
• skarży się na bóle głowy, np. podczas nauki,
• ma problemy z koncentracją,
• odczuwa nadwrażliwość na światło,
• przechyla głowę podczas pisania lub czytania, niechętnie wykonuje te czynności,
• ma problemy z jazdą na rowerze lub na rolkach, utrzymanie równowagi sprawia mu trudność,
• ma problemy z wykonywaniem codziennych czynności w szkole lub w domu, np. niechętnie rysuje,
• tzw. „uciekające” oko, zez, niedowidzenie.

Jeżeli u małego pacjenta zostaną zdiagnozowane zaburzenia funkcji wzrokowych, zaleca się, aby jak najszybciej rozpocząć terapię widzenia. Jej celem jest wyćwiczenie narządu wzroku i przywrócenie odpowiedniej jakości widzenia. 
Terapia widzenia to trening wzrokowy – dzięki odpowiednio dobranym, regularnym ćwiczeniom możemy zwiększyć komfort i jakość widzenia. Terapia widzenia w przypadku zeza może być przygotowaniem do zabiegu, jego alternatywą lub formą rehabilitacji po zabiegu.
 
W gabinecie terapii widzenia w Oko-Medical zapewniamy najmłodszym pacjentom specjalistyczną, kompleksową opiekę optometryczno-ortoptyczną. Szczególną uwagę zwracamy na: profilaktykę, wczesną diagnostykę, indywidualne podejście, atrakcyjny zestaw ćwiczeń dobrany do potrzeb i możliwości dziecka. Podczas wizyt sprawdzamy funkcje wzrokowe i opracowujemy odpowiednią formę terapii.
 
W gabinecie terapii w widzenia w Oko-Medical zapewniamy kompleksowe leczenie, które pozwala osiągnąć jak najlepsze efekty.
 
W ramach diagnozy wykonujemy:
• badanie ostrości wzroku,
• badanie ruchomości gałek ocznych,
• badanie konwergencji i dywergencji,
• badanie kąta zeza,
• badanie równowagi sensorycznej oczu,
• badanie korespondencji siatkówkowej,
• badanie akomodacji,
• badanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

W ramach terapii zajmujemy się:
• wyrównaniem wady refrakcji,
• uzyskaniem fiksacji centralnej,
• zmniejszeniem kąta zeza,
• uzyskaniem równowagi mięśniowej,
• poprawą zakresów fuzji w konwergencji i dywergencji,
• poprawą widzenia stereoskopowego,
• poprawą zakresu konwergencji,
• poprawą zakresu funkcjonowania akomodacji,
• poprawą koordynacji ruchowo-wzrokowej w zakresie motoryki małej i dużej.

Terapia widzenie polepsza sprawność widzenia. Po zdiagnozowaniu zaburzeń widzenia, terapię ortoptyczną należy podjąć jak najszybciej. W Oko-Medical zapewniamy kompleksową opiekę ortoptyczną dla najmłodszych pacjentów. Terapia widzenia pobudza widzenie obuoczne, wspomaga również naturalny rozwój narządu wzroku.
Gabinet terapii widzenia w Oko-Medical wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt najwyższej jakości, który pozwala na prowadzenie efektywnej terapii. Ćwiczmy narząd wzorku poprzez zabawę – dzięki temu pacjent nie nudzi się i chętnie uczestniczy w terapii, co jest szczególnie ważne zwłaszcza wśród dzieci. 
Gogle RemmedVR

W Oko-Medical prowadzimy nowoczesną terapię widzenia dzięki wykorzystaniu certyfikowanych medycznie gogli do wirtualnej rzeczywistości RemmedVR. Gogle RemmedVR to innowacyjne urządzenie, wspierające leczenie w okulistyce dziecięcej i pozwalające nawet kilkakrotnie przyspieszyć terapię wzroku u dzieci. Wykorzystanie gogli RemmedVR to leczenie wzroku poprzez zabawę, co jest szczególnie istotne właśnie wśród najmłodszych pacjentów – wszystkie zadania do wykonywania opracowane są w formie gier przystosowanych dla najmłodszych grup wiekowych.
Ekran Hessa

Badanie na ekranie Hessa umożliwia ocenę ruchomości gałek ocznych. Stanowi ono podstawowe badanie, które jest przeprowadzane przed rozpoczęciem leczenia zeza u dzieci. Przeprowadza się je również w przypadkach podwójnego widzenia, nieprawidłowego określania położenia przedmiotów otaczających pacjenta, w przypadku zaburzenia ruchomości gałek ocznych czy też jako monitorowanie postępów terapii. Badanie to jest całkowicie bezinwazyjne i bezbolesne. 
System terapii widzenia Eeyeport II

Jest to urządzenie do terapii widzenia, które gwarantuje wysoką skuteczność w terapii zaburzeń wergencji, akomodacji oraz w sportowej terapii widzenia. Służy do podniesienia wydajności wzrokowej - aby wygodniej czytać, łatwiej się uczyć, pracować z mniejszym wysiłkiem i skuteczniej uprawiać sport. Mięśnie odpowiedzialne za prawidłowe ogniskowanie wzroku zmieniają swoje napięcie podczas podążania wzrokiem za zaprogramowaną sekwencją zmieniających się niebieskich i czerwonych świateł. Ponieważ migające diody włączają się w różnych kierunkach, w różnej kolejności i z różną prędkością, ćwiczenie oczu obejmuje wszystkie kierunki ruchów oczu oraz warunki patrzenia: horyzontalny, wertykalny, diagonalny, bliż i dal. Ćwiczenie to nie jest również męczące.
Piłka Marsdena

To uznane narzędzie do terapii widzenia. Wzmacnia i integruje bodźce wzrokowe, dotykowe, kinestetyczne.
Rotator

Urządzenie do ćwiczenia koordynacji oko-ręka oraz do przeprowadzania elementów treningu wzrokowego u dzieci i osób dorosłych z zezem.
Cheiroskop
 
Jest to aparat, który pozwala na ćwiczenie funkcji obuocznego widzenia. 
Koordynator narządu wzroku
 
To urządzenie stosuje się do ćwiczeń pleoptycznych w leczeniu niedowidzenia. Ćwiczenia polegają na wykorzystaniu zjawiska Haidingera, które widziane jest tylko plamką żółtą. 
Stymulator widzenia Campbella

Aparat stosuje się do ćwiczeń w leczeniu niedowidzenia. W trakcie ćwiczeń wytwarza się silna stymulacja, która pobudza widzenie centralne oraz prawidłową koordynację oko-ręka. Ćwiczenie polega na tym, że dziecko na obracających się kartach Tellera za pomocą specjalnych pisaków rysuje obrazek na szybce. 
Lokalizator akustyczny
 
Aparat stosuje się do ćwiczeń lokalizacyjnych w leczeniu niedowidzenia, aby poprawić ostrość wzroku, utrwalić lokalizację oko-ręka i widzenie centralne. Pacjent obrysowuje rysikiem wzory na aparacie, a gdy popełni błąd, słyszy dźwięk, który oznacza, że należy skorygować lokalizację oko-ręka.
Aparat do ćwiczeń konwergencji („Ślimak konwergencyjny”)

Aparat stosuje się do ćwiczeń konwergencji. Składa się z podstawy, na której na dwóch wspornikach umieszczono prowadnicę w postaci dwóch równoległych prętów metalowych. Prowadnica pozwala na swobodne przemieszczanie między wspornikami mechanizmu napędzającego tarczę z testem (Spirala Archimedesa). W dolnej części mechanizmu znajduje się uchwyt do przesuwania tarczy z testem.
Skrzydło Maddoxa

Klasyczny przyrząd przeznaczony do badania kąta zeza ukrytego podczas patrzenia do bliży. 
Linijka aperturowa

Bardzo prosty instrument terapii wzrokowej, wszechstronniejsza odmiana diploskopu. Linijka do badania i ćwiczeń akomodacji i konwergencji. 
Eutyskop

Służy do naświetlania oka chorego (niedowidzącego). Stymuluje plamkę żółtą i wspomaga widzenie centralne. 

W ramach terapii widzenia w Oko-Medical współpracujemy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.


Zapraszamy na konsultacje do optometrystki, dyplomowanej ortoptystki:
mgr Jolanta Sobolewska
Oko-Medical
ul. Grunwaldzka 1
11-600 Węgorzewo
tel. (87) 307 04 29, kom. 519 147 745
facebook.com/optyksobolewskaMateriały umieszczone na stronie mają wyłącznie charakter poglądowy. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące swojego wzroku, prosimy o udanie się po poradę do lekarza specjalisty.